tirsdag, november 21, 2017

Politidirektoratet ut mot festivaler!

8. november i år kom det en presisering fra Politidirektoratet på alkoholbruk ved russefestivaler og andre festivaler. Dette rammer svært hardt mot festivaler som arrangeres i rurale strøk, der folk er avhengig av å bo i telt/campingvogn etc. i motsetning til russarrangementer som arrangeres som oftest i urbane strøk.

Reaksjonene har ikke ventet på seg, der Norske Konsert Arrangører har engasjert seg. NRK Sapmi har også en sak som viser hvor skadelig dette er for samiske festivaler i Finnmark. Og det er selvsagt flere som har reagert på denne saken.

Det er selvsagt beklagelig at direktoratet ikke har innhentet nok informasjon fra berørte organisasjoner og arrangører før man kommer med en slik innskjerping. Forhåpentligvis er det mulig å justere denne endringen snarest mulig.