mandag, desember 03, 2012

Nasjonalbiblioteket tar vare på musikken

Pliktavlevering  
Nasjonalbiblioteket skal samle inn og bevare alt som publiseres og gjøres tilgjengelig for allmennheten. Vår nasjonale hukommelse bygges opp av mange små deler. Også lokale utgivelser - uansett format eller innhold - er viktige bidrag. For å fange opp flere slike utgivelser trenger vi din hjelp!
 
Musikkutgivelser
Musikkutgivelser som CDer og vinylplater skal avleveres i to eksemplarer. Hvis dine utgivelser distribueres av Bare Bra Musikk, Indie Distribution, MUDI, Musikkoperatørene, Nordisk Film, Slagerfabrikken, Sonet, Tuba eller Voices Music & Entertainment, kan du regne med at disse distributørene tar seg av avlevering til oss. I alle andre tilfeller er vi avhengige av at utgiver eller label sender sine utgivelser direkte til oss.
 
Plakater, løpesedler og flyveblader
Musikkrelatert småtrykk og informasjonsmateriell av ulike typer er også viktige deler av vår musikkhistoriske og visuelle kulturarv. Dette ønsker vi mer av, men her er vi enda mer avhengige av at utgivere selv sender to eksemplarer til oss!
 
Digital avlevering av musikk
Hvis du gir ut musikk bare digitalt for distribusjon over nett, kan du benytte dette grensesnittet for å sende lydfilene dine til oss.
 
Vår adresse er:
 
Nasjonalbiblioteket
Pliktavlevering
8607 Mo i Rana
 
Hjelp oss å informere!  
Vi ber dere videresende dette nyhetsbrevet til lokale musikkartister, konsertarrangører, organisasjoner, og andre lokale utgivere dere kjenner til. Du kan skrive ut vår A4-plakat til bruk på oppslagstavler og lignende.
 
Kontakt oss
For mer informasjon om pliktavlevering, se våre nettsider.
Du kan også kontakte oss via e-post (pliktavlevering-musikk@nb.no), eller ringe oss på tlf 75 12 11 78.