tirsdag, september 13, 2016

Snart arrangørkonferansen 2016

For mange er arrangørkonferansen noe de overhode ikke har et fnugg av interesse for. Men den angår alle oss som er innom en konsert eller hundre. Som arrangør er dette selvsagt juleaften og bursdag på en gang. Det her bransjen møtes for å utveksle erfaringer, ideer og utviklingspotensiale.

Det som er ekstra hyggelig er at universell utforming nå er tatt inn som en naturlig del av programmet. Det må nok sees på som en direkte oppfølging av det arbeidet Rådet for likestilling av funksjonshemmede - Nordland, satte i gang i forrige valgperiode. De opprettet kontakt med den engelske organisasjonen Attitude Is Everything, og siden har ballen rullet, som det heter.

Saken går i svært korte trekk på å gjøre konsertlokaler, festivaler etc tilgjengelig for alle. Det å være funksjonsnedsatt på en eller flere måter er noe svært mange slipper å tenke på, men som arrangør er man faktisk forpliktet til å tilrettelegge for alle. Folk i rullestol, svaksynte/blinde, rygglidelser eller andre funksjonsnedsettelser, har like stor glede av å høre musikk som alle andre, men muligheten for å oppleve den i levende utfoldelse er ikke alltid like tilgjengelig. Desto bedre at det nå tas ett skippertak for å bedre tilbudet.