fredag, oktober 25, 2013

Even Ruud - Musikk og identitet (bok anm.)

Even Ruud sin kultursosiologiske lærebok "Musikk og identitet" er kommet i ny utgave. Siden første utgave i 1997 har det vært en rivende utvikling på teknologi, og tildels innen teori og faglige perspektiver. Det er på disse feltene boken har fått en "oppgradering" siden sist.

Selv om dette er en lærebok og dermed kanskje ikke noe for folk flest, er dette en svært kunnskapsrik bok som bør leses av alle som har noen slags befatning med kultur (langt utenfor musikkfeltet). Boken har som tittelen tilsier sin oppgave i å belyse musikk og dets betydning som identitetsbærer. Her kan man lett flytte perspektivet utover resten av kulturfeltet i stor grad, slik at de som har nytte og glede av boken er mye større enn man får inntrykk av ved første øyekast.

Musikk er og blir en personlig opplevelse av lyd. Denne overgangen fra lyd til å omdannes til akkurat din opplevelse kan selvsagt ikke generaliseres, men likefullt har vi mennesker en felles kulturell forståelse enten man liker det eller ei. Boken forklarer langt på vei hva som er vår felles forståelse, samtidig som den legger vekt på at individets inntrykk utgjør en enestående forståelse av musikken.

Ruud åpner boken med en kort selvbiografisk reise i hans tilnærming til musikk. Ut fra dette kapitlet arbeider han seg dypere inn i forskjellige spørsmålsstillinger igjennom boken, som til slutt gjør at man både som utøver, publikum, bakmann eller på annen måte får en større forståelse for musikkfeltet. Det er en svært velskrevet bok, som til tross for en del faguttrykk burde være mulig å få mye nyttig informasjon av for de fleste som på en eller annen måte har mer enn litt interesse for musikkformidling.