onsdag, november 30, 2011

Personal Best #1 rett rundt hjørnet

Nå er det like før at Lasse Marhaugs nye fanzine Personal Best er ute med sitt første nummer. Zinen har fått undertittelen "Noise, Music and Beyond" som burde vel si det meste. Støy og eksperimentel musikk er utgangspunktet og artikklene/intervjuene skal (forhåpentligvis) bringe leseren under huden på objektet.

Det er åpnet for forhåndssalg allerede (10 Euro, ca 80 NKR, inkl porto) som kan betales til mail@lassemarhaug.no via PayPal.

Vi kommer tilbake med anmeldelse når zinen foreligger, en gang i desember i år.