onsdag, april 06, 2011

Bevar kulturløftet!

Til: Stortingspolitikerne og Arbeiderpartiets landsmøte
På Arbeiderpartiets landsmøte denne helgen fremmes det forslag om å endre tippenøkkelen slik at idretten får en økning på 630 millioner kroner på bekostning av kulturlivet. Nå mobiliserer hele kulturnorge: Bevar kulturløftet!

Kulturens andel av tippenøkkelen er i dag på 36,5 prosent mens idrettens andel er på 46,5 prosent. Forslaget om å endre fordelingen slik at idretten får 64 prosent og kulturen får 18 prosent er urimelig. Kulturlivet trenger hver av disse 630 millioner kronene for å sikre et levende kulturtilbud, gode oppvekstsvilkår og gode øvingslokaler over hele landet.

Vi unner idretten et løft, men mener dette må skje via statsbudsjettet og ikke gjennom å fullstendig kaste om på pengene som kommer fra tippeoverskuddet. Vi støtter målet om et løft for breddeidretten, barn og unge og integrering men ikke ved å svekke kulturens andel av tippenøkkelen.

--------------------- VI STÅR BAK: ---------------------------

Norsk musikkråd, Norges Musikkkorps Forbund, Norsk kulturskoleråd, FolkOrg, Norsk jazzforum, GramArt, Norsk Rockforbund, NASOL, AKKS, UNOF, Ung i Kor, Norske Trekkspilleres Landsforbund, Korpsnett Norge, Musikernes fellesorganisasjon, Musikk i skolen, Ung Kirkesang, Norsk sangerforum, Musikk og Ungdom, Noregs Ungdomslag, Norsk teaterråd, Fellesrådet for kunstfagene i skolen, Norsk Kulturforum, Norges Museumsforbund, Norsk Skuespillerforbund,
Folkeakademienes landsforbund, Danse- og teatersentrum, Norsk musikkbibliotekforening, Norsk Kammermusikkforbund, Norges kirkesangforbund, Landslaget Drama i Skolen.

Vis din støtte til dette ved å klikke deg inn her og støtte oppropet.