fredag, desember 04, 2009

Frivillighetsprisen 2009 til Samfundet i Trondheim

Vi gratulerer Samfundet i Trondheim med frivillighetsprisen 2009 som de fikk overrakt av kulturminister Anniken Huitfeldt. Juryen har lagt vekt på at Samfundet er en betydelig aktør som "utdanner" frivillige hvert år. Til enhver tid er det 1300 frivillige som går i "skole" på Samfundet. Samfundet jobber for å skaffe studentene gode konsertopplevelser og debattmøter, og drifter kafe- og restauranter til studentvennlige priser.