mandag, september 28, 2009

Insttutt for eksperimentalmusikk

Mange beskylder Dans for voksne for å drive med eksperimentell musikk. Det er ikke nødvendigvis riktig. Men i forbindelse med Realistforeningas 150 års-jubileum skal vi ENDELIG gjøre det. Hva da spør du deg nok. Les videre.

Fredag 2. Oktober slippes lydknuserne Stian Skagen og Kjetil Nærnes løs på fysisk institutt, og verken de, publikum eller fysikerne aner hva som kommer til å skje. Siste stalltips fra post.doc. Jørn Inge Vestgården er at noe kommer til å skje, bør skje, men akkurat hva er vanskelig å si.

For denne fredagskvelden skal Skagen/Nærnes:
a. Utsette gitarene/elektronikken sin for superledere
b. Helle flytende nitrogen over utstyret sitt
c. Koke det hele i hop med lyden av dødelig nøytronstråling fra universitetets syklotron
d. Og samtidig drukne publikum i lydflommen fra en vegg med hissige amper