lørdag, mars 15, 2014

Den nye Bodøbølgen fortsetter....

....her ved Hubro som viser at arven fra piggtrådmusikken til Shadows fint kan omsettes i moderne popmusikk.