torsdag, november 29, 2012

Støttekonsert for UFFA

Siden UFFA-huset brant, har kommunen brukt to år på å få saken diskutert i bystyret. Nå er endelig vedtaket om at UFFA får beholde tomta tatt og det skal settes opp en brakkeløsning midlertidig. Men for å drive ungdomshus trenger man penger. Vi starter derfor med støttekonserter for å prøve å få inn noen kroner til driften av huset når det kommer opp å stå! SÅ INVITER ALLE VENNA DINE OG STØTT UFFA I KAMPEN MOT UNDERTRYKKING OG APATI!

DET VIL VÆRE 3 FETE BAND DENNE KVELDEN SÅ DET ER INGEN GRUNN TIL Å SITTE
HJEMME! :

- SCUM DE LANORVÈGE
- FEET-PUNK!
- og ANTINASJONAL PØBEL

så kom og bruk penga dine til noe fornuftig og støtt opp om en god sak!