mandag, mars 03, 2008

FREEMUSE DAY


I dag er det frihetsdagen for musikk. Da legges det ekstra vekt på å se nærmere på sensur av musikk, musikere og musikkorganisasjoner. Med sensur menes både direkte sensur fra myndigheter og andre men også indirekte sensur som utelatelse, selvsensur etc. Til å holde oversikt over dette ble det i 1988 startet en organisasjon i Kjøbenhavn, Danmark som ble hetende Freemuse.

På verdensbasis er det desverre nødvendig med en slik organisasjon. Vi ser det i nær sagt hvert eneste land i hele verden hvordan artister sensureres. I Norge har en artist som Mari Boine hatt det mye vanskeligere for å få lov til å uttrykke seg enn mange andre. Ikke bare fordi hun er samisk men gså fordi hun er kritisk til hvordan hennes folk har blitt undertrykt. Punken har blitt og blir sensurert vekk fra radio, f.eks. er Kjøtt sin "Nei, nei, nei" og Norske gutter sin "Gud signe" begge forbudt å avspille på NRK pga av tekstene. På Freemuse kan man søke etter informasjon på tema, artist og land. Freemuse sin artikkelserie om Norge finner du her.

Der kan man lese om at Adil Thathaal har motatt dødstrussler for å ha forsvart sin søster og sangerinne; Deeyah. Man kan lese om hvordan Gatas parlament ble kneblet og sensurert av norske myndigheter i deres kampanje mot Bush i 2004. Av nyere dato burde man også se på den årelange kampanjen fra Oslo bystyre og administrasjon mot Blitz miljøet. Eksemplene er desverre mange også her hjemme på berget. Desto viktigere er det å støtte opp om Freemuse organisasjonen.


Andre linker av interesse; #1 #2 #3 #4