tirsdag, februar 26, 2008

"My music is just like Webern. Only a little bit longer."

Sitat Morton Feldman (1926-1987)

3 mars kommer “The Viola in my Life” av den innovative amerikanske komponisten Morton Feldmans, er det første albumet på ECM NEW SERIES som i sin helhet er viet til hans komposisjoner. De fire mindre verkene som utgjør ”The Viola in My Life” ble skrevet av Feldman i 1970-1971 til bratsjisten Karen Philips. Feldmans arbeider i denne perioden var sterkt inspirert av John Cage, som han jobbet tett med i “the New York School” kretsen på 50 tallet. Verket blir her fremført av Cikada Ensemble og Kringkastingsorkesteret under ledelse av dirigent Christian Eggen.

Bratsjsolist på nevnte album er Marek Konstantynowicz fra Gizycko i Polen. På 70 tallet var han aktiv på den polske frijazzscenen, før han i 84 flyttet til Norge. Her har han jobbet i Trondheim Symfoniorkester og Kringkastingsorkesteret. I tillegg har han vært medlem av Cikada Ensemble og Cikada Kvartett siden oppstarten.