søndag, november 17, 2019

Nordisk Komponistråds ærespris for 2019 er tildelt UNM


I følge en pressemelding fra Nordisk Komponistråd (NK), publisert på Komponistforeningen sin web, kommer det fram at Ung Nordisk Musikk (UNM) er tildelt årets ærespris. Ærespriser deles ut til kandidater som har gjort en ekstraordinær innsats for nordiske komponister og nordisk komponistliv.

NK og UNM ble begge grunnlagt i 1946 og arbeider for interessene til komponister innen kunstmusikk, elektroakustisk musikk, lydkunst og andre som jobber med lyd som kunstform i de nordiske landene.

Fra pressemeldingen
«I 2019 tildeles prisen UNM, (Ung Nordisk Musikk), en nordisk organisasjon hvis formål er å fremme samarbeidet mellom unge nordiske komponister og musikere.

Helt siden 1946 har UNM årlig arrangert UNM-festivalen, med fremføring av verker av nordiske komponister, lydkunstnere og andre kunstnere som jobber med lyd — samtlige under 30 år. Komponistenes unge alder er et viktig prinsipp i festivalen. Ikke sjelden har UNM vært en sentral milepæl i de unge komponistenes overgang fra å være student til å bli profesjonell komponist. Gjennom UNM får unge komponister møte en seriøs fremføringsarena og dedikerte utøvere. De får bygge erfaringer fra framføringssituasjonen samtidig som festivalen tilbyr faglig påfyll i form av mesterklasser og seminarer, samt musikkfaglige og estetiske diskusjoner med andre unge, nordiske komponister.

Komponistene som deltar i dette nettverket får altså ikke bare verdifull yrkeserfaring. Mange får også vesentlig erfaring fra organisasjonsarbeid, ettersom arrangøransvaret rullerer fra land til land. Komponistene får også relevante nettverk med profesjonelle kontakter som mange har med seg gjennom sitt yrkesaktive liv.

Både Nordisk Komponistråd og de ulike komponistforeningene som er medlemmer i rådet, har nylig gjort repertoarundersøkelser som forteller at utvekslingen av nordisk musikk de nordiske landene imellom er marginal.

Med denne prisen ønsker rådet å hedre ikke bare det konsistente arbeidet UNM gjør for unge komponister, og kontakten mellom dem, men også den generelle innsatsen de gjennom sine åpne konserter gjør for at også et bredere publikum kan få mulighet til å høre nordisk musikk som de i liten grad ellers ville fått tilgang til.

Vi gratulerer og håper at prisen vil inspirere til en videre innsats for nordiske utveksling og samarbeid. Prisen består av 50 000 NOK og en plakett. Prisen ble delt av ut Bent Sørensen, ny president i Nordisk Komponistråd, under avslutningskonserten til Nordic Music Days, som har gått av stabelen 13-16. november i Bodø. Festivalen eies av Nordisk Komponistråd og arrangeres på rundgang mellom medlemmene i rådet.»

Nylig ble neste års deltagere til UNM utvalgt. Til sammen 46 norske verker av 27 komponister ble vurdert til UNM festivalen 2020 i Tammerfors. Juryen har valgt ut følgende komponister (i etternavns alfabetiske rekkefølge) med ett verk hver: Anna Berg, Martin Andreas Hirsti-Kvam, Nemanja Lakicevic, Martin Torvik Langerød, Elias Nurmi, Jonas Lie Skaarud og Nora Elise Stemland (som Strangerous)