tirsdag, mai 28, 2019

Jøran Rudi – Elektrisk lyd i Norge fra 1930 til 2005 (bok anmeldelse)


"Elektrisk lyd i Norge fra 1930 til 2005" er den første sammenfatting av hele den teknologibaserte musikken og dets teknologiske historie her til lands, og tar for seg hovedsaklig perioden fra 1930-tallet og frem til 2005. Fra grammfonkonserter til strømmetjenestenes inntog. Fra de første elektriske musikkinstrumentene til dagens datateknologi.

I hovedsak sett igjennom utviklingen av kunstmusikken (herunder avant garde, samtidsmusikk etc. Kjært barn mange navn) i Norge. Men kommer også såvidt inn på pop, electronica, noise etc mot slutten av boken, men i alt for liten grad. Når det er sagt er dette en bok for de som vil utvide sin horisont mot den tekniske utviklingen. Således er nok komponister og deres verk er viktige, spesielt sett i utviklingen av nye instrumenter. Der kommer man ikke vekk fra at kunstmusikken har vært ett lokomotiv helt fram til dags dato, men spesielt fra 1980-tallet og fremover har også andre uttrykksformer meldt sitt inntog og eksperimenter seg fram til nye elektriske lydløsninger.

Påfallende lite om pop, jazz og andre sjangre. Forsåvidt påfallende lite om alt det andre utenom kunstmusikken, spesielt med tanke på Rudi sin bakgrunn fra rytmisk musikk i pønkebandet Kjøtt og det mer eksperimenterende Montasje. Det er mulig å forstå dette som et bevist valg, men skader litt inntrykket av boken. Nedslagsfeltet begrenses til de mest nerdete på kunstmusikkfeltet og ikke minst på instrumentutviklingen og studioenes teknologiske utvikling i Norge.

Det to sistnevnte nedslagsfeltene er hovedfokuset i boken, Der er denne boken helt uvurderlig. Her får man en kronologisk og lettfattelig framstilling av utviklingen, samtidig som detaljnivået er av en slik art at det er ingen som ikke får vite noe nytt etter å ha lest boken. Boken er utrolig viktig for å få samlet denne siden av musikkhistorien før den hadde gått tapt. Her har Rudi gjort ett uvurderlig arbeid som det står den største respekt av.

Det er på sin plass med et sitat; «Man gjør klokt i å huske på at teknologien aldri er nøytral og at det som virker som uskyldige valg, kan ha store konsekvenser for hvilket materiale man har når opptakene er gjort.». (s. 167). Det oppsummerer på mange måter viktigheten av å forstå hvorfor elektrifiseringen av musikken var en revolusjon, som stadig pågår. Det handler om utvikling. Som Tor Åge Bringsværd skrev en gang; Den som har begge beina på jorda står stille. Musikken står heldigvis ikke stille. Den søker nye veier, nye mål, nye utfordringer. Ut av det kommer musikk som er det vakreste som er skapt i noens ører, og ren tortur i andres. Uansett går utviklingen videre og det er det denne boken oppsummerer på en overbevisende og lettfattelig måte.

Boken er pensum for alle som vil forstå og sette seg inn i elektrifiseringen av utstyrs og instrumentparken i Norge, og det burde faktisk de fleste som er opptatt av musikk, fra musikere til studioteknikere, fra journalister til publikum. Altså en bok for folk flest, men nok mest for de mest nerdete av oss. Boken lanseres i kveld (28. mai). For mer informasjon om det eventet, sjekk denne linken.