tirsdag, januar 08, 2019

Tilrettelegging for funksjonshemmedeMandag 10. desember ble Tilgjengelighetsmerket for kulturarrangører lansert. Merket viser vei til kulturarrangementer som er tilgjengelige for mennesker med nedsatt funksjonsevne og gjør det enklere for arrangører å jobbe systematisk med tilgjengelighet. Les mer om det her og her