mandag, november 27, 2017

Informasjon fra Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket tar vare på alt som gis ut av musikk i Norge. Alle som gir ut CD-er og vinylutgivelser i Norge skal etter pliktavleveringsloven avlevere to eksemplarer til oss. Utgiver er ansvarlig for å avlevere, men blir utgivelsen distribuert av Musikkoperatørene tar de seg av dette. Finner du ikke dine utgivelser i vår database, er det fint om du kan sende to eksemplarer av hver
utgivelse til oss. Ta kontakt hvis du ønsker hjelp i forbindelse med dette.

Nasjonalbiblioteket tar også vare på alle typer omkringliggende musikkrelatert informasjonsmateriell, som plakater, løpesedler og flyveblader. Har du noe av dette liggende som vi ikke har mottatt fra deg tidligere så tar vi gjerne imot to eksemplarer til våre samlinger.

Adresse for avlevering:
Nasjonalbiblioteket
Pliktavlevering
Postboks 615
8607 MO I RANA

Mer om pliktavlevering finner du på våre nettsider. Her finner du også brosjyren Nasjonalbiblioteket tar vare på musikken (PDF), A4 plakaten Pliktavlevering av lydopptak (PDF) og informasjon om digital pliktavlevering av musikk.