søndag, september 20, 2009

Mari Boine utnevnt til ridder 1. klasse av St. Olavs orden

Vi føyer oss til gratulantene etter at Kongehuset på sin www sist fredag kunne opplyse at Mari Boine er utnevnt til Ridder 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for hennes allsidige kunstneriske virke.

Fra slottet heter det i begrunelsen "H.M. Kongen har i sin vurdering lagt vesentlig vekt på Boines allsidighet som kunstner.". Overrekkelsen vil skje på et arrangement på Tromsø Museum, Rothunden, mandag 28. september kl 12.00.