torsdag, september 15, 2016

«Aleine e du ingenting»

Suppekonsert har hittil vært et skjellsord. Spørs om ikke det er i ferd med å snu. For nå drar Solfrid Molland på turne hvor kombinasjonen suppe + musikk + ord for dagen tilsammen blir en aften under betegnelsen «Aleine e du ingenting».

For hvert stopp på turneen vil det bli servert suppe, og musikk og ord som på hvert sitt vis skal avdekke en virkelighet de fleste av oss ikke har opplevd. For å utdype det så siteres det fra presseskrivet;
«Vi ønsker gjennom samarbeidet mellom Nordnorsk Jazzsenter, Batteriet Nord-Norge og Kirkens bymisjon å bidra til å skape små skritt på veien mot en forståelse av hvor alvorlig overgrep mot mennesker er. En forståelse av at ethvert menneske har rett til å sette egne grenser for hva andre kan gjøre mot dem uansett hvilke områder vi snakker om. Å bidra til inkludering er et allmennmenneskelig ansvar – det handler om oss alle.»

Fem temaer knyttet til ekskludering og utenforskap er det som danner utgangspunktet for «ord for dagen», som skifter for hvert spillested. På toppen av det fremfører Molland musikk sterkt inspirert av sigøynerne/romas og deres historie og tradisjon. Ingen folk i Europa har vel vært utsatt for så mye rasisme og forfølgelse som sigøynerne/romas. Det gjenspeiles også i deres musikk. Tilsammen blir dette en unik aften.