fredag, januar 22, 2016

Maja S.K. Ratkjes Vannstand-installasjon blir utstilt i forbindelse med Klimafestivalen§ 112

Oslo utgaven av Maja S.K. Ratkje Vannstand-installasjon blir utstilt i forbindelse med Klimafestivalen §112. I pressemeldingen kan man lese følgende;

 "Vannstand er en hyllest til de langsomt pulserende tidevannsskiftningene langs Norskekysten – laget av komponist Maja S.K. Ratkje. Verket er inspirert av tidevannets syklus – en levende kraft som er i konstant bevegelse gjennom værpåvirkning, månefaser og klimapåvirkning. I dag kan vi måle og undersøke havet, og vi ser at menneskenes påvirkning er i ferd med å endre det tilsynelatende evige kretsløpet langs Norskekysten. 

 Barn fra Tøyen skole er med som musikere i prosjektet. I tillegg høres lyden av bølger som slår mot land og barnas stemmer som uttaler ordet «vann» på sine morsmål. Lydinstallasjonen ble første gang vist i juni 2015 under nyMusikks festival Only Connect. 

 Prosjektet er kommet i stand gjennom samarbeid mellom nyMusikk, Den Norske Opera & Ballet, AKS Tøyen Skole og Oslo musikk- og kulturskole med støtte av Norsk kulturråd, Kunstløftet."

 Facebook event finner man her.

Installasjonen er plassert i Operaens foaje og har åpning i dag kl. 17.00 ved Maja Ratkje.
Åpningstider:
Fredag 22. januar 17:00-22:30
Lørdag 23. januar kl. 11- 22
Søndag 24. januar  kl. 12-22