onsdag, oktober 16, 2013

Musikk for døve!

Det er i Trondheim det skjer. Hittil er det gjort en ukes session med worshop, samtaler, tegning, performance, foredrag, film og lyd med den døve amerikanske lydkunstneren Christine Sun Kim. Dette arbeidet skal presenteres under de døves kulturdager førstkommende helg. På søndag åpner Rockheim dørene for en lab for fysisk musikk.

Musikk for døve ører er ikke lenger lydløst. Døves kulturdager har i lag med Dans for voksne og TEKS hatt ett ukes langt prosjekt der man har hatt alt fra samtaler og tegninger til mer utagerende ting. Inkludert i dette har altså den Amerikanske lydkunstneren Kim, som selv er døv, vist at også døve har glede og nytte av musikk.

Dette og mere til vil bli presentert i Royal garden i Trondheim på lørdag. På søndag vil det på Rockheim være en gratis lab for fysisk musikk, på de døves premisser. Vi snakker her om lavfrekvent lyd på ekstremt volum. Alt er åpent for alle, men er spesielt tilrettelagt for døve.