torsdag, februar 23, 2012

Linn Halvorsrød - Utkast radioprogram (album anm.)

Null spenn records er tilbake etter en pause, med flere gratis utgivelser. Fix ferdig for fri fornøyelse. En av de nye utgivelsene er Linn Halvorsrød sitt "Utkast radioprogram".

Av all verdens radioprogrammer så skiller dette tre kvarters programmet seg gigantisk ut fra alt du noensinne har hørt fra NRK eller en nærradiostasjon innenfor ørets rekkevidde. Her varierer det fra verbale innslag der en DJ får passet påskrevet (It sounds horrible) til intrikate lydcollager. En slags mixtape av lyd som i overført betydning kan settes inn i en tradisjon med ready made, DADA, action painting osv.

Vi snakker her om kunstmusikk, eller kanskje rettere sagt kunstnerens syn på verden malt med en lydpensel. En svært brei pensel stort sett inntil det brutalt går til det svært minimale. Lydkildene blir brutalt revet ut av sitt rette element og konfrontert med andre lyder av samme konsistens. Tilsammen utgjør de denne lydreisen av et tenkt radioprogram. Hadde radio vært slik skulle man sannelig ha hørt på radio igjen.

Spenningsnivået ligger på lytterens tilnærming til materialet. Man kan som med så mye annet i samtidskunsten avfeie det som søppel. De om det, men denne kunsten har også sin misjon og vil fortelle oss noe. I sin tid ble Bosch, Buñuel og Boulez avfeid og ikke tilkjennegitt at de hadde faktisk analysert og fragmentert sin kunst på en måte som pekte fremover. Om Halvorsrøds lydcollager vil havne der er det bare framtiden som kan avdekke. I mellomtiden kan man la seg fordype i hennes siste utgivelse.

Albumet er bygd opp etter ett slags radiosystem med lyd/vokal/lyd/vok.... På det viset får man en slags merkelig radio følelse, bare at dette er lyttervennlig og har en totalt annet innfallsvinkel til hele radiofunksjonen. Spesielt i begynnelsen av "programmet" blir underholdningsindustrien satt under lupen og funnet for lett. Her trengs det noe mer, ett alternativ. Dette programmet er definitivt ett sterkt og lyttervennlig alternativ til den hjernedøde eimen av meningsløs pop som NRK og andre spyr ut 24/7.