fredag, oktober 29, 2010

“Küddelmüddel” et nytt klubbkonsept i Oslo

Küddelmüddel er et klubbkonsept som for tiden samarbeider med Dansens Hus, som skal være en arena for kreativt kaos. Med varierte program som gir en en opplevelse for alle, skal ha opplevelser innenfor band, djs, performance, dans, videoinstallajoner, lysdesign mm

Den 30. oktober (20:00-03:00) er den tredje gangen at Küddelmüddel har, med flere konserter, installasjoner og forestillinger. I den forbindelse vil vi også benytte byggeplassen ved huset (VULKAN prosjektet) som arena for et kunstnerisk danse innslag. Blandt innslagene nevnes konsert med Koppen, Pilemil og Dråpe. I tillegg til alt det andre som skal skje.