fredag, september 18, 2009

Ny Backstreet Girls video


Vel ny og ny fru blom, den ble spilt inn i 2003 til Backstreet Girls sitt Sick My Duck album. Innholdet ble vistnok for sterkt for en eller to i TV kanalene i Norge og dermed har kun blitt vist i lukkete lag inntil nå.