onsdag, september 30, 2009

Bergen brenner

Agitator as har fått utviklingsstøtte på 75 000,- fra Vestnorsk Filmsenter til film Prosjektet "Bergen Brenner".

Ole Egil Størksons "Bergen Brenner" vil handle om punkebevegelsen i Bergen. Punken mellom De syv fjell hadde en kort, men eksplosiv levetid på slutten av 1970-tallet og begynnelsen av 80-tallet. Filmen vil ikke først og fremst være et historisk dokument, men også trekke tråder til nåtiden. For hvor ble det av alle disse menneskene? Hva var det som i utgangspunktet trakk dem til miljøet? Og hvilken betydning kan subkulturer som punken ha i samfunnet?