fredag, april 10, 2009

Nytt symfoniorkester i Nordnorge

Avtalen om å opprette et Nordnorsk symfoniorkester at styrene i Bodø sinfonietta og Tromsø kammerorkester har til gode å godkjenne avtalen. Det vil forhåpentligvis se på respektives styremøter rett etter påsken. Deretter går opprettelsen videre til politikerne i Bodø og Tromsø bystyrer som da forhåpentligvis gir sitt samtykke i løpet av mai og hvis respektive fylkesting følger opp kan et Nordnorsk symfoniorkester ha sin første generalforsamling 19. juni i Harstad, dagen før Festspillene i NordNorge åpnes.

Orkestret skal hete Nordnorsk symfoniorkester når det opptrer innenfor landets grenser og heter Norwegian arctic symphony orchestra utenfor. Orkestret har sin grunnstamme i Bodø sinfonietta og Tromsø kammerorkester i tillegg til at både forsvarsmusikken i Harstad og landsdelsmusikerne vil bli inkludert.

Opprettelsen er viktig for å utvikle musikklivet i Nordnorge og vil ha ringvirkninger langt utenfor det symfoniske miljøet. Derfor er det en lettelse å se at prosessen har kommet et langt steg videre i riktig rettning.