onsdag, juli 09, 2008

Riddu Riddu – storm på kysten


Så er den syttende Riddu Riddu festivalen i gang i Kåfjord fra i dag 9. juli tom 13. juli. Denne festivalen er den største kilden til sjøsamisk bevissthet og stolthet. I år vil den få besøk av Kulturminister Trond Giske, som dermed er første statsråd som besøker festivalen. Besøket har nok sammenheng med at Riddu Riddu har søkt om knutepunktstatus.

Det som det knytter seg mest interesse til, utenom artistene på festivalen, er like fullt boken om festivalen som blir utgitt i dag. Den har fått tittelen ”Storm på kysten” og er ført i pennen av den tidligere festivalsjefen Lene Hansen, som har vært med siden starten for 17 år siden. Boken bygger på hennes hovedoppgave i pedagogikk ved program for samisk forskning.

Boken viser den sjøsamiske oppvåkning, og forteller om utviklingen av festivalen, om kunstnere, artister og de medvirkende bak prosjektet, og kke minst om de som har deltatt i denne unik festivalen. Alle som har jobbet med festival vet at det ligger utrolig mye dugnadsarbeid bak en slik festival, så det er derfor svært positivt at Hansen har valgt å vektlegge denne delen i sin bok. Boken er rikt illustrert med bilder og plakater.

Boken kan bestilles direkte for 350,- kr på følgende måter; Bestill på e-post: riddu@riddu.no, eller på sms: 90 77 52 19 eller pr post til: Riddu, Boks 237, 9144 Samuelsberg

Andre linker av interesse; #1 #2 #3 #4