torsdag, januar 31, 2008

Klubbstøtte

Er du med i styre og stell i en klubb som arrangerer konserter i segmentet pop og rock? Vil du i tillegg ha flere kroner i klubbkassen? Da er deadline 15. februar for å søke penger fra Norsk RockForbund (NRF) sin klubbstøtte ordning for rock og beslektede musikkformer. Søknadskjema og utfyllende info finner dere her.

Her er de viktigste punktene å huske på;
• Klubbstøtten gjelder kun for klubber som presenterer rock og beslektede musikkformer.
• Programvirksomheten skal gi rom for uetablerte og nyskapende uttrykk, smalere artister og sjangrer. Det gis kun støtte til konserter (programmering), ikke utstyr eller drift!
• Tilskudd kan gis til klubber uavhengig av medlemskap i Norsk Rockforbund.
• Maksimal tildeling pr klubb pr år: 50 000 kr.
Søknaden må være poststemplet eller være NRF i hende innen 15. februar 2008.