tirsdag, desember 18, 2007

Penger til Quiritatio


Lofoten/Vesterålen bandet Quiritatio har i dag blitt tildelt et arbeidsstipend på 25.000,- kr fra Nordland fylkeskommune. Etter at Nordland fylkeskommune brøt avtalen de hadde inngått med Nordnorsk kulturråd våren 2005, har det oppstått et udekket behov for arbeidsstipender til praktisk kunstnerisk virksomhet. For å bøte på dette har fylkestinget bevilget utenom det ordinære ”kulturbudsjettet”, en halv million til kunstnerisk utøvelse i Nordland. I følge fylkeskommunens egne websider er håpet at "...ordningen med arbeidsstipender direkte til utøvende kunstnere kan videreføres, men foreløpig ligger dette ikke i økonomiplanen for 2008-2011." I tillegg fikk en rekke andre både arbeidsstipendier og hovedstipendier. I sistnevnte kategori finner vi bl.a. Jan Gunnar Hoff.

Linker av interesse; #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7