torsdag, desember 06, 2007

Lydkunstkonkurranse

NOTAM i samarbeid med Henie Onstad kunstsenter og Norsk kulturråd har utlyst en lydkunstkonkurranse, og i den forbindelsen ber de kunstnere og komponister om å sende inn verkforslag. Hvis dette høres ut som noe for deg må du gjøre det raskt, for innleveringsfristen er onsdag 9. januar, 2008.

Søknaden skal være utformet som idéskisser og prosjektbeskrivelser. Disse forslagene blir gjennomgått og vurdert av en jury, og det vinnende verket vil så bli produsert og vist/fremført på Henie Onstad kunstsenter i november/desember 2008. Siden juryen er internasjonal, må forslagene formuleres på engelsk.

Den/de heldige får Kr. 70 000 i premie, som inkluderer produksjonskostnader for å sette opp verket. Noe som burde gjøre kostnadene mindre er at Notam stiller i produksjonsfasen studioer og stab til vinnerens disposisjon, og den assistanse som NOTAM gir til produksjonen er selvfølgelig vederlagsfri.

Mer informasjon om konkurransen finner man her.