torsdag, desember 13, 2007

Festivalstønad for 2008

Norsk Kulturråd har i dag sendt ut pressemelding om at de har gitt tilsammen kr 27 662 000 til 79 musikkfestivaler for 2008. Selv om det er mange gammle travere som får sitt er det også ni nye festivaler har fått tilskudd. Det inspirerer til ettervekst og større mangfold i festival Norge og oppfattes som svært positivt i følge de første kommentarene til utdelingen.

Av de nye er bl.a. NØDUTGANG i Bodø, Hamar Music Festival og Vika festivalen på Mo tilgodesett med 100 000,- kr hver. Av gamle travere er Nordland MusikkFest Uke tilgodesett med kr 1 750 000 for 2008 og tilsagn om kr 1 900 000 for 2009 og 2 000 000 for 2010. NMFU er med det den festivalen med størst tilsagn på Kulturrådets festivalstøtteordning. For hele listen med tildelinger til musikkfestivaler i 2008, se her.