onsdag, desember 04, 2013

Ratkje intervju om hvorfor så få kvinner velger samtidskunst som sin musikalske plattform.

Elever fra MK3 laget portrettintervjuer av kjente norske musikere og komponister. Prosjektet heter "Likestilling i musikken" og er et samarbeid mellom Ultimafestivalen og Oslo by Steinerskole. Her ser vi et intervju med Maja Ratkje hvor hun blir intervjuet om det at så få kvinner komponerer og er utøvere innen samtidsmusikken i dag. Et tema hun nettopp har gitt ut bok om også.