onsdag, mars 20, 2013

Nytt nordisk viseblad fra i dag av.

For alle som er glad i viser er dette en merkedag. For kl 19:00 i kveld lanseres første nr av det nordiske magasinet Viser.

En ny visebølge blåser over Norden og med den kommer også et felles viseblad. I følge utgiverne er dette et «...fagtidsskrift med aktuelle artikler og reportasjer om visekunst og -kunstnere.» Bladets norske redaktør (er en svensk og en dansk redaktør også) Øyvind Rauset utdyper at «Dette er ikke et organisasjonsblad men et bredt anlagt fagtidsskrift for og om utøvende visekunstnere, det mange nå kaller singer/songwriters,..». Den som tar seg tid vil kunne se om de når sitt mål.

I den første utgaven av bladet er det bl.a. intervjuer med Siri Nilsen, CajsaStina Åkerström og SysBjerre, alle tre kjente artister og alle tre døtre av visekunstnere fra hvert sitt land. I tillegg finner man dyptpløyende fagartikler, blant annet om utviklingen av visesangeres syngestil på 1900-tallet. Det er også gjort plass til å ta tempen på Göteborgs Visfestival, som inkluderer et intervju med Alf Cranner. Det er også gjort plass til at Tonje Unstad kan presentere en nordisk tekstkonkurranse.

Som nevnt er redaktørene Skandinaviske, men det vil også være fokus på resten av Norden, slik at Island, Færøyene og Finland vil bli behørig omtalt og inkludert. Språklig vil derimot bladet basere seg på de skandinaviske språk.

Bladet er økonomisk støttet av Nordisk kulturfond og vil i begynnelsen ha ett opplag på 11000 eksemplarer. Bladet presenteres på viseklubben Nye Skalders lokale visekro, Carinas lunchbar, på Tøyen i dag kl 19:30. Konsert med Claes Pihl og Ida Svanes Ziener som en del av lanseringen.